• ander
  • krukmakeri hemjord
  • museet
  • tulpan
  • matmarknad
  • badhuset
  • cafe
  • cupcakes
  • smargas

Stadsparksförslag på samråd

Kristinehamnarna bjuds in till att tycka till om förslaget för en ny stadspark vid Svinvallen/Ölme Diversehandel. Lördag den 27 september ordnas en informations och aktivitetsdag där allmänheten får möjlighet att ta del av förslaget, prova framtida aktiviteter och ges möjlighet att påverka den kommande utformningen av området. Parken är tänkt att attrahera Kristinehamnare ur alla åldersgrupper under såväl sommar- som vinterhalvåret.

Under dagen kommer det att bjudas på musik och dans, skate- och bike-uppvisningar samt möjlighet att prova på olika aktiviteter. Personal från kommunen kommer att vara på plats för att ta emot allmänhetens synpunkter och för att förklara innehållet i förslaget. Arrangemanget är en del av planeringsprocessen och syftar till att skapa en dialog med allmänheten om hur de vill att området ska användas och utformas.

Det förslag som presenteras har sin grund i det vinnande bidraget "Responsive System" som vann arkitekttävlingen Europan 12 för Svinvallen. Efter att tävlingen avslutats har arkitekterna bakom det vinnande bidraget besökt Kristinehamn och sedan bearbetat förslaget till det vi ser nu.

De synpunkter som kommunen får in kommer att ligga till grund för den slutgiltiga utformningen av parken och till den detaljplan som under hösten kommer att upprättas för området.

Detta är startskottet på vårt samråd kring programförslaget för ny stadspark som kommer att pågå 26 september - 31 oktober

Sandra

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet