Föreningen

En ideell centrumförening som utvecklar Kristinehamn.

Centrumföreningen bildades redan 2012 som ett gemensamt projekt tillsammans med Kristinehamns kommun. Syftet var att utveckla centrumhandeln i Kristinehamn.
Sen januari 2016 är Omtänksamma Kristinehamn en ideel förening och består idag av 75 medlemsföretag.

Vårt viktigaste uppgift är att utveckla Kristinehamn och göra staden till en attraktiv mötesplats för handel, upplevelser och tjänster. Det gör vi genom att sprida information, anordna gemensamma aktiviteter samt skapa ett starkt nätverk bland våra medlemmar.

Här kan du läsa mer om våra Medlemmar .